Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo dolnośląskie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 
Wydział Fizjoterapii
 
Kierunek: Terapia zajęciowa – studia I stopnia
 
 
Politechnika Wrocławska
 
Wydział Mechaniczny
 
Kierunek: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn – studia podyplomowe
 
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 
Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia II stopnia
 
 
Wydział Nauk o Żywności
 
Kierunek: Technologia winiarstwa – studia podyplomowe
 
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Kierunek: Historia w przestrzeni publicznej – studia II stopnia
 
 
Wydział Chemii
 
Kierunki: 1) Chemia – studia I i II stopnia; 2) Chemia i toksykologia sądowa – studia I stopnia
 
 
Wydział Filologiczny
 
Kierunki: 1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia; 2) Komunikacja wizerunkowa – studia II stopnia; 3) Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia
 
 
Wydział Fizyki i Astronomii
 
Kierunek: Informatyka stosowana i systemy pomiarowe – studia I stopnia
 
 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii / Wydział Filologiczny
 
Kierunek: Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: