Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo łódzkie

Politechnika Łódzka
 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 
Kierunki: 1) Włókiennictwo – studia I stopnia; 2) Wzornictwo – studia I stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: