Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo łódzkie

Uniwersytet Łódzki
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 
Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia
 

Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania
 
Lingwistyka dla biznesu – studia I stopnia
 
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Wydział Humanistyczny
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
Filologia obca – studia I stopnia
Filologia polska – studia I stopnia
Filologia polska – studia II stopnia
 
 
Wydział Artystyczny
 
Grafika – studia II stopnia
Taniec – studia I stopnia
Produkcja i realizacja muzyki – specjalność na kierunku studiów: kulturoznawstwo I stopnia
 
 
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
 
Transport – studia I stopnia
 
 
Politechnika Łódzka
 
Wydział Chemiczny
 
Advanced Biobased and Bioinspired Materials – studia I stopnia
 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 
„Studia III stopnia dla innowacyjnej gospodarki – doktorat wdrożeniowy” – studia doktoranckie
Technologia kosmetyków – studia II stopnia
 
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Kosmetologia – studia I stopnia
Kosmetologia – studia II stopnia
Patronat honorowy:

Patronat medialny: