Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo małopolskie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 
Kierunek: Architektura – studia I i II stopnia
 
 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
 
 
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 
Kierunki: 1) Prawo – studia jednolite magisterskie; 2) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia
 
 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 
Kierunek: Zarządzanie – studia I i II stopnia
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Wydział Zarządzania
 
Kierunek: Marketing i komunikacja rynkowa – studia I i II stopnia
 
 
Uniwersytet Jagielloński
 
Wydział Filozoficzny
 
Kierunek: Psychologia – studia jednolite magisterskie
 
 
Wydział Polonistyki
 
Kierunek: Performatyka przedstawień – specjalność na kierunku Wiedza o teatrze – studia II stopnia
 
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 
Kierunek: Studia azjatyckie – studia I i II stopnia
 
 
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 
Kierunek: E-gospodarka przestrzenna – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
Wydział Leśny
 
Kierunek: Edukacja przyrodniczo-leśna – studia podyplomowe
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: