Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo małopolskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
 
Towaroznawstwo – studia I stopnia
Towaroznawstwo – studia II stopnia
 
 
Wydział Finansów i Prawa
 
Audyt finansowy – studia II stopnia
Bankowość  i zarządzanie ryzykiem – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Jagielloński
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 
Relacje międzykulturowe – studia II stopnia
Studia azjatyckie – studia I stopnia
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
Wydział Technologii Żywności
 
Dietetyka – studia I stopnia
Browarnictwo i słodownictwo – studia I stopnia
 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
Ekologiczne źródła energii – studia II stopnia
Geofizyka – studia I stopnia
 
Wydział Metali Nieżelaznych
 
Modern Materials, Design and Applications – specjalność na kierunku studiów: inżynieria materiałowa
 
 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 
Wydział Mechaniczny – Instytut Pojazdów Szynowych
 
Transport – studia podyplomowe
 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast – studia podyplomowe
Patronat honorowy:

Patronat medialny: