Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Wyróżnienia Specjalne 2019

 
Lider Jakości Kształcenia
 
Specjalność: Kreatywny producent i menedżer kultury
Wydział Artystyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Studia podyplomowe
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Politechnika Wrocławska
 
Towaroznawstwo w biogospodarce
Studia I stopnia
Wydział Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Pedagogika, studia I stopnia
Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
                                    
Analityka biznesowa
Studia I stopnia
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechnika Śląska
 
Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Studia podyplomowe
Wydział Transportu
Politechnika Śląska
 
Dietetyka, studia I stopnia
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zarządzanie energią
Studia podyplomowe
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 
Budownictwo, studia II stopnia
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska           
Politechnika Białostocka
 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Studia I stopnia
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
Prawo w biznesie nowych technologii
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
 
Zarządzanie Projektem (Project Management)
Studia podyplomowe
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
 
Socjologia ekonomiczna
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
 
Prawo, studia jednolite magisterskie
Wydział Filologiczno-Historyczny 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
 
Zoofizjoterapia, studia I stopnia
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Lingwistyka: przekład i komunikacja międzykulturowa
Studia II stopnia
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 
Pedagogika, studia I stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Fizyka medyczna, studia I stopnia
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Informatyka, studia I stopnia
Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
 
 Laur Innowacji
 
Gospodarka przestrzenna
Studia II stopnia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Informatyka
Studia I stopnia
Instytut Informatyki Stosowanej
im. Krzysztofa Brzeskiego      
Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa w Elblągu
 
Logistyka
Studia II stopnia
Wydział Zarządzania i Dowodzenia          
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
Psychologia, studia jednolite magisterskie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Neurobiologia, studia II stopnia
Wydział Lekarski w Katowicach     
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Studia I stopnia
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Automatyka i robotyka
Studia II stopnia
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
 
Geodezja i kartografia
Studia II stopni
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia
Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Pedagogika
Studia II stopnia
Wydział Pedagogiczny 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie     

Biologiczne podstawy kryminalistyki
Studia II stopnia
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
 
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Lingwistyka dla biznesu
Wydział Filologiczny / Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
 
Przedsiębiorczość i finanse, studia I stopnia
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Laur Europejski
 

Prawo, studia jednolite magisterskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 
Intellectual Property and New Technologies, studia II stopnia
Wydział Prawa i Administracji        
Uniwersytet Jagielloński         
 
Business and Technology
Studia I stopnia
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji       
Politechnika Łódzka
 
Rachunkowość finansowa UEK – ACCA
Studia podyplomowe
Wydział Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: