Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Socjologia ekonomiczna – studia I stopnia
Socjologia grup dyspozycyjnych – studia I stopnia
Socjologia grup dyspozycyjnych – studia II stopnia
 
 
Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
 
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn – studia podyplomowe
 
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 
Wydział Logistyki i Transportu
 
Logistyka – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: