Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Małopolskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Wydział Finansów i Prawa
 
Audyt finansowy – studia II stopnia
Finanse i rachunkowość – studia II stopnia
„Rachunkowość finansowa UEK - ACCA” – studia podyplomowe
 
 
Uniwersytet Jagielloński
 
Wydział Filologiczny
 
Lingwistyka: przekład i komunikacja międzykulturowa – studia II stopnia
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Intellectual Property and New Technologies – studia II stopnia
 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia I stopnia
Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia II stopnia
 
 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – studia podyplomowe
Logistyka i transport drogowy – studia podyplomowe
Zarządzanie energią – studia podyplomowe
 
 
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej
 
User Experience – specjalność międzywydziałowa i międzykierunkowa na kierunkach studiów I stopnia : Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: