Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 
Instytut Humanistyczny
 
Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika – studia II stopnia
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
Instytut Politechniczny
 
Gospodarka obiegu zamkniętego – specjalność na kierunku studiów inżynieria środowiska
Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym – specjalność na kierunku studiów mechanika i budowa maszyn
 
Instytut Zdrowia i Gospodarki
 
Produkcja i bezpieczeństwo żywności – studia I stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: