Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński
 
Wydział Biologii
 
Biologiczne podstawy kryminalistyki – studia II stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: