Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Wyróżnienia Nadzwyczajne

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”
 
Uczelnia Łazarskiego
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
 
Collegium Civitas
Marketing internetowy i e-commerce 
 
Collegium Da Vinci w Poznaniu
IT Project Management (studia I stopnia)
 
Akademia Pomorska w Słupsku
Prawo (studia jednolite magisterskie)
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Pedagogika (studia II stopnia)
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Pedagogika (studia I stopnia)
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I stopnia)
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Gospodarka przestrzenna (studia I stopnia, inżynierskie)
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Biologia i zdrowie człowieka (studia II stopnia)
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia włoska (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji        
Człowiek w  cyberprzestrzeni (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Teologiczny 
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa  
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki
Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii              
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
(studia I stopnia)
           
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Kognitywistyka (studia I stopnia)
 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Produkcja medialna (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Opolski
Instytut Biologii
Biomonitoring (studia I stopnia)
 
 
 
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Laur Innowacji”
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
Nauczanie matematyki i informatyki (studia II stopnia)
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Instytut Finansów
Audyt finansowy (studia II stopnia)

Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Innowacyjność produktu (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
Informatyka (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Społecznych
Psychoprofilaktyka
 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt         
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy           
Zootechnika (studia I stopnia)         
 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki                                         
Informatyka stosowana (studia II stopnia)
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych        
International Business Law and Arbitration (studia II stopnia)
 
Uniwersytet Śląski
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Arteterapia
Interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu                   
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (studia II stopnia)
 
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Papiernictwo i poligrafia (studia I stopnia)
 
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Analityka biznesowa (studia I stopnia)
 
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii         
Gospodarka przestrzenna (I stopień)       
 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Politechnika Wrocławska       
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn (studia podyplomowe)
 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia)
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prawo
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: