Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Lista Laureatów 2020

Dolnośląskie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Filia w Jeleniej Górze
 
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – studia I stopnia
Ekonomia biznesu i finanse – studia I stopnia
 
Politechnika Wrocławska
 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej
 
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn- studia podyplomowe
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 
Wydział Logistyki i Transportu
 
Logistyka – studia I stopnia
 
Kujawsko - pomorskie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Wydział Pedagogiki
 
Pedagogika resocjalizacyjna – studia I stopnia
 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Inspekcja weterynaryjna- -studia I stopnia
Zoofizjoterapia – studia I stopnia
Zootechnika – studia I stopnia
 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 
Technologia chemiczna – studia I stopnia
                                                                                             
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 
Informatyka stosowana – studia II stopnia
 
Wydział Zarządzania
 
Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie – studia II stopnia
 
Lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 
Kognitywistyka – studia I stopnia
Kognitywistyka – studia II stopnia
 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 
Produkcja medialna – studia I stopnia
Społeczeństwo Informacyjne – studia I stopnia                                  
 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 
Zarządzanie – studia I stopnia
 
Wydział Nauk Technicznych
 
Informatyka – studia I stopnia
Projektowanie wnętrz – studia I stopnia
 
Lubuskie

Uniwersytet Zielonogórski
 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 
Geoinformatyka i techniki satelitarne – studia I stopnia
 
Łódzkie

Uniwersytet Łódzki

Wydział Chemii
 
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu – studia I stopnia
  
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Prawo- studia jednolite magisterskie
Grafika – studia I stopnia
Informatyka – studia I stopnia
Taniec – studia I stopnia
Zarządzanie  - studia I stopnia
Zielarstwo i fitoterapia – studia podyplomowe
 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 
Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
 
Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Instytut Nauk Społecznych                                                                                     

Psychologia – studia jednolite magisterskie
 
Politechnika Łódzka
 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 
Budownictwo – studia II stopnia
 
Wydział Chemiczny
 
Chemia w kryminalistyce – studia II stopnia
 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 
Papiernictwo i poligrafia – studia I stopnia
 
Małopolskie

Akademia Muzyczna w Krakowie
 
Wydział Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II stopnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
Wydział Odlewnictwa
 
Tworzywa i technologie motoryzacyjne – studia I stopnia
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Instytut Finansów
 
Audyt finansowy – studia I stopnia
Rachunkowość finansowa UEK – ACCA – studia podyplomowe
 
Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
 
Innowacyjność produktu – studia I stopnia
 
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia
 
Mazowieckie

Uczelnia Łazarskiego
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Aviation Law and Professional Pilot Licence – studia I stopnia
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego
 
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza – studia podyplomowe
Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa wodnego
Prawo i zarządzanie w sektorze mody – studia podyplomowe
Master of Business Administration (MBA w lotnictwie) – studia podyplomowe
 
Collegium Civitas
 
Neuromanagement -  studia podyplomowe
 
Marketing internetowy i e-commerce –specjalność na kierunku zarządzanie I stopnia
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Pedagogika – studia II stopnia
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk Humanistycznych
 
Filologia polska - studia I stopnia
Filologia polska – studia II stopnia
Filologia włoska – studia I stopnia
Filologia włoska – studia II stopnia
 
Wydział Nauk Humanistycznych      
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
 
Kulturoznawstwo – studia I stopnia
Kulturoznawstwo _ studia II stopnia
Muzeologia – studia I stopnia
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Człowiek w cyberprzestrzeni – studia I stopnia
 
Wydział Teologiczny
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – studia I stopnia
 
Politechnika Warszawska
 
Wydział Geodezji i Kartografii
 
Geoinformatyka – studia I stopnia
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
 
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 
Filologia – studia I stopnia
 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 
Informatyczne techniki zarządzania – studia I stopnia
 
Opolskie

Uniwersytet Opolski
 
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Instytut Biologii
 
Biomonitoring – studia I stopnia
 
Podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
Instytut Politechniczny
 
Inżynieria produkcji – studia II stopnia
 
Pomorskie

Akademia Pomorska w Słupsku
 
Instytut Prawa i Administracji
 
Prawo – studia jednolite magisterskie
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 
Wydział Architektury i Wzornictwa
 
Architektura Przestrzeni Kulturowych – studia II stopnia
 
Powiślańska  Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Pielęgniarstwo – studia I stopnia
 
Śląskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
Wydział Informatyki i Komunikacji
 
Informatyka – studia I stopnia
Informatyka – studia II stopnia
 
Szkoła Studiów I i II stopnia
 
Przedsiębiorczość i finanse – studia I stopnia
Przedsiębiorczość i finanse – studia II stopnia
 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Psychoprofilaktyka – studia I stopnia
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych
 
International Business Law and Arbitration – studia II stopnia
 
Wydziału Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
 
Arteterapia – interdyscyplinarny międzyuczelniany kierunek studiów I stopnia
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia I stopnia
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia II stopnia
 
Politechnika Śląska
 
Wydział Inżynierii Materiałowej
 
Inżynieria materiałowa – studia II stopnia
 
Wydział Organizacji i Zarządzania
 
Analityka biznesowa – studia I stopnia
Zarządzanie projektami – studia I stopnia
Production and Logistic Systems in Industrial Enterprises – specjalność na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia
 
Wielkopolskie

Collegium Da Vinci w Poznaniu
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Data Science – studia I stopnia
IT Project Management – studia I stopnia
Kreatywna produkcja wideo – studia I stopnia
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Wydział Biologii
 
Biologia i zdrowie człowieka – studia I stopnia
Biologia i zdrowie człowieka – studia II stopnia
 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia inżynierskie
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia licencjackie
Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia
Zintegrowane planowanie rozwoju – studia I stopnia
 
Wydział Historii
 
Liberal Arts and Sciences – studia I stopnia
 
Wydział Matematyki i Informatyki
 
Nauczanie matematyki i informatyki – studia I stopnia
Nauczanie matematyki i informatyki – studia II stopnia
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia I stopnia
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia II stopnia
 
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 
Geotechnologie, hydrotechnika transport wodny – studia I stopnia
 
Zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński
 
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 
Biologiczne podstawy kryminalistyki – studia II stopnia
 
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: