Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM KONKURSU JEST:
Fundacja

PATRON MEDIALNY:
TVP Info

Zapraszamy do udziału w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnimy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Relacja z Gali Finałowej Programu - kliknij!
Patronat honorowy:

Patronat medialny: