Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM KONKURSU JEST:
Fundacja

PATRON MEDIALNY:
TVP Info

Zapraszamy do III edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2017/2018).  Nasz Konkurs służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Zgłoszenia w tegorocznej edycji Konkursu przyjmujemy do 16 grudnia 2017 r.

Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona – klubu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!
Patronat honorowy:

Patronat medialny: