Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM KONKURSU JEST:
Fundacja

PATRON MEDIALNY:
TVP Info

Ruszyła nowa, V edycja Konkursu! Trwa nabór wniosków do Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2019/2020). Jak przyciągnąć kandydatów na studia? Jak wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym? Jak podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców? Zgłoś kierunek / specjalność do naszego Konkursu! Aplikacje przyjmujemy do 13 grudnia 2019 r.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

KLIKNIJ I ZGŁOŚ KIERUNEK!

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: