Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
 • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
 • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
 • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Opłata

Program „Studia z Przyszłością”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Akredytacja SEM FORUM, Wiarygodna Szkoła, „Teraz Polska”, „Polska Nagroda Jakości”), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe nie korzystają bowiem ze środków publicznych – realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Studia z Przyszłością” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast koszty organizacyjne związane z organizacją Gali Finałowej, pracą Biura Programu czy promocją laureatów, finansowane są z opłat akredytacyjnych wnoszonych przez Laureatów.

Uwaga! Uczestnik 9. edycji Programu „Studia z Przyszłością”, który zgłasza do akredytacji kierunek studiów prowadzony na uczelni posiadającej aktualny certyfikat „Uczelnia Liderów” lub kierunek wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością” w 8. edycji Programu (w celu ponownej akredytacji i przedłużenia certyfikatu), ma prawo do skorzystania z obniżki opłaty akredytacyjnej o 10 proc.

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, ponosi jednorazową opłatę (za 1 akredytowany kierunek studiów) w kwocie:
 • 2950 PLN netto - dla kierunku studiów I stopnia bez specjalności,
 • 3450 PLN netto - dla kierunku studiów I stopnia ze specjalnościami,
 • 2650 PLN netto - dla kierunku studiów II stopnia bez specjalności,
 • 2950 PLN  netto - dla kierunku studiów II stopnia ze specjalnościami,
 • 3250 PLN netto  - dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów jednolitych magisterskich bez specjalności,
 • 3450 PLN netto - dla kierunku studiów realizowanego w trybie studiów jednolitych magisterskich ze specjalnościami,
 • 2950 PLN netto  - dla kierunku studiów podyplomowych,
 • 2950 PLN netto - dla szkoły doktorskiej,
 • 2850 PLN netto - dla specjalności na kierunku studiów.
 
Opłata wnoszona jest w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze VAT – po zakończeniu postępowania akredytacyjnego.
 
Jednostka (np. uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do Programu dowolną liczbę kierunków studiów.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: