Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Łódzkie

Uniwersytet Łódzki
 
Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania
 
Lingwistyka dla biznesu – studia I stopnia
 
Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny
 
Informatyka – studia I stopnia
 
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Wydział Humanistyczny
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
Filologia obca – studia I stopnia
Filologia obca – studia II stopnia
Filologia polska – studia I stopnia
Filologia polska – studia II stopnia
Turystyka i rekreacja – studia I stopnia
 
Wydział Artystyczny
 
Grafika – studia I stopnia
Taniec – studia I stopnia
Kreatywny producent i menedżer kultury – specjalność na kierunku studiów: kulturoznawstwo I stopnia
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego
 
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach – studia podyplomowe
 
 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
 
Ekonomia – studia II stopnia
 
 
Politechnika Łódzka
 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 
Technologia kosmetyków – studia II stopnia
 
Wydział Chemiczny
 
Analityka chemiczna – studia I stopnia
 
Wydział Mechaniczny
 
Mechanical Engineering and Applied Computer Science – studia I stopnia
 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 
Business and Technology – studia I stopnia
 
 
Wyższa  Szkoła  Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 
Instytut Dietetyki
 
Dietetyka – studia I stopnia
Dietetyka – studia II stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: