Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Wielkopolskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 
GEO-GRAFIKA – specjalność na kierunku studiów: geografia I stopnia
Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia
Zintegrowane planowanie rozwoju – studia I stopnia
 
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika specjalna – studia II stopnia
 
Wydział Fizyki
 
Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP) –  specjalność na kierunku studiów: fizyka II stopnia
Fizyka medyczna – studia I stopnia
Fizyka medyczna – studia II stopnia
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Prawo – studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia I stopnia
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
Wydział Farmaceutyczny
 
Inżynieria farmaceutyczna – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: